Lajnah dan Exco

Monday, June 4, 2012
                         JUJUR    VS      KHIANAT

jujur adalah sifat orang beriman             vs               khianat termasuk dalam sifat orang                                                                            munafik
                                                                                    
orang yang jujur sentiasa desenangi     vs              orang yang khianat sentiasa memuji
dan dipercayai orang lain                                          diri sendiri dan diragui orang lain

kejujuran datang daripada hati yang                        orang yang khianat mempunyai hati
bersih dan tenang tanpa ada rasa          vs              yang kotor. jiwanya tidak tenteram
bimbang kerana segalanya dilakukan                     kerana bimbang akan terbongkar
kerana Allah                                                               ketidakjujurannya

hidup sentiasa dimuliakan orang di                       orang yang berbohong akan dihina
sekeliling, dihormati namanya juga        vs           dan dibenci orang lain.nama baik
harum. mereka mempunyai harga                         akan tercemar dan tidak suka
diri yang tinggi                                                         didengar

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Ratings and Recommendations by outbrain